Sommige lay-outs kloppen niet altijd met onderstaande figuur doordat de klanten zelf wijzigingen kunnen aanbrengen aan hun lay-out: